Гр. Пловдив


Жилищна сграда

 ЗА ПРОЕКТА:

Проектът пресъздава българска градска къща, погледната през призмата на модерната визия и дизайн. Жилищната сграда е разположена в градска среда на вътрешноквартална улица в южната част на град Пловдив. Особено внимание при проектирането е обърнато на ситуиарането на сградата в имота и засенчването през горещите месеци за поддържане на благоприятен микроклимат в жилищните помещения. Разработена е връзката на интериора с градинската част и възможността за визуален и функционален контакт в зоната на верандата.  Сградата се разгръща на две наземни и едно подземно ниво.

Работата по обекта ни се състои:

ГАЛЕРИЯ