Архитектурен проект


Печатница

ЗА ПРОЕКТА:

Настоящият проект се стреми да покаже, че една производствена сграда може да бъде едновременно функционална, но и да покаже категорично чрез визията си, основната производствена дейност, на която отговоря. Условно плановоно решение е разделено на няколко зони – административна, обслужване на клиенти, санитарен блок, производствена част и складова част. Разработени са също така зоните за паркиране на клиенти и служители, стопанския двор на обекта и външната административна част на обекта. Образът е вдъхновен от основните печатарски цветове, а също така и от препратката към баркода. В цялостния образ са ясно изразени функционалните преходи чрез играта на плътни и ажурни части, като по този начин се осигурява и добро горно осветление на помещенията.

ГАЛЕРИЯ: