Category


Промишлени сгради

Логистичен Център

Логистичен Център

 ЗА ПРОЕКТА:

Идеен проект на малък логистичен център с прилежаща администрация, отдел „Обслужване на клиенти“, атриумна част,..

Печатница

ЗА ПРОЕКТА:

Настоящият проект се стреми да покаже, че една производствена сграда може да бъде едновременно функционална, но и да покаже..